Upphandling

Upphandling

Upphandling Kalkylteknik i Dalarna hjälper er inom upphandlingsområdet, bl.a. med förfrågningar, anbud, inköp och avtal. Att ha skriftliga dokument och avtal är en bra start för att förhoppningsvis slippa hamna i diskussioner om vad som gäller för det aktuella...
Kalkyl

Kalkyl

Kalkyl Framtagande av kalkyler i samtliga skeden av projekt – från första skiss och under hela processen fram till uppföljning, allt efter önskemål och behov. Med rätt kalkyl för varje aktuellt tillfälle under byggprocessen läggs en bra grund för beslut under arbetets...