Kalkyl

Kalkyl

Kalkyl Framtagande av kalkyler i samtliga skeden av projekt – från första skiss och under hela processen fram till uppföljning, allt efter önskemål och behov. Med rätt kalkyl för varje aktuellt tillfälle under byggprocessen läggs en bra grund för beslut under arbetets...