Logotyp Kalkylteknik i Dalarna

Kalkylteknik i Dalarna

hjälper er med

Kalkyl

Kostnadsbedömning/-beräkning som underlag
för budget eller beslutsunderlag

Upphandling

Förfrågningar, anbud och inköp

Produktionsteknik

Ritningar & visualisering (2D, 3D).
Energiberäkning, Termografering m.m.

Tjänster

Kalkylteknik i Dalarnas tjänster vänder sig till er som har byggplaner eller kommer i kontakt med byggprojekt.

Kalkyl

Framtagande av kalkyler i samtliga skeden av projekt – från första skiss och under hela processen fram till uppföljning, allt efter önskemål och behov.

Kalkyl en tjänst av Kalkylteknik i Dalarna

Upphandling

Kalkylteknik i Dalarna hjälper er inom upphandlingsområdet, bl.a. med förfrågningar, anbud, inköp och avtal.

Upphandling en tjänst av Kalkylteknik i Dalarna

Produktionsteknik

Kalkylteknik i Dalarna kan hjälpa er med diverse olika åtgärder inom det vi valt att kalla produktionsteknik – byggadministration och tjänstemannakonsult.

Produktionsteknik en tjänst av Kalkylteknik i Dalarna

Uthyrning

Kalkylteknik i Dalarna AB erbjuder uthyrning av viss mätutrustning, handhållna maskiner och handverktyg. De produkter som erbjuds för uthyrning är samtliga avsedda för yrkesmässig/professionell användning.