Uthyrning

Kalkylteknik i Dalarna AB erbjuder uthyrning av viss mätutrustning, handhållna maskiner och handverktyg. De produkter som erbjuds för uthyrning är samtliga avsedda för yrkesmässig/professionell användning.