Upphandling

Kalkylteknik i Dalarna hjälper er inom upphandlingsområdet, bl.a. med förfrågningar, anbud, inköp och avtal.

Att ha skriftliga dokument och avtal är en bra start för att förhoppningsvis slippa hamna i diskussioner om vad som gäller för det aktuella projektet och i förlängningen i tvister. Hamnar man ändå i den situationen att det uppstår oklarheter eller att man har olika syn och/eller tolkningar underlättar det i de flesta fall om det finns dokument och avtal att hänvisa till och som ger förutsättningar för det som gäller.

Kalkylteknik i Dalarna AB har god grundkännedom om de standardavtal och övriga villkor som gäller för branschen samt samarbete med jurister inom området som vid behov hjälper till med granskning eller framtagande av specifika handlingar, avtal etc.

Vid behov samarbetar vi med kollegor från olika branschgrenar för att ta fram handlingar eller underlag till handlingar.

Förfrågningar och offertutvärdering

Kalkylteknik i Dalarna AB hjälper er med förfrågningar – hela vägen från att ta fram handlingar för förfrågan till att ta in offerter/anbud och hjälpa till med utvärdering och sammanställning av inkomna offerter/anbud.

Inköp och avtal

Kalkylteknik i Dalarna AB kan hjälpa er med processen för inköp och avtal om ni önskar. Det gäller både för er som Byggherre och Beställare samt för er som Entreprenörer för inköp av exempelvis material och underentreprenörer.

Anbud/offerter

Hör av er om ni behöver hjälp med någon av nedanstående frågeställningar:

  • Behöver ni ha hjälp med att ta fram anbud och/eller hjälp med vilka eventuella anbudsbilagor som behövs för ett visst anbud inför anbudslämning?
  • Funderar ni kring vad man bör skriva i anbud, eller kanske vad som ”får” skrivas i anbud för att inte bli diskvalificerad när LOU gäller för upphandlingen?
Upphandling en tjänst av Kalkylteknik i Dalarna

Kalkylteknik i Dalarna AB hjälper er inom upphandlingsområdet, bl.a. med förfrågningar, anbud, inköp och avtal.