Produktionsteknik

Byggadministration och tjänstemannakonsult

Kalkylteknik i Dalarna AB kan hjälpa er med diverse olika åtgärder inom det vi valt att kalla produktionsteknik – byggadministration och tjänstemannakonsult.

Här hjälper vi er med byggrelaterad administration och tjänstemannatid som avlastning i er egen organisation eller för att frigöra mer av er egen tid till annat.
Ni får hjälp med det ni har behov av om förutsättningar finns och det ligger inom Kalkylteknik i Dalarna AB:s kunskaps- och kompetensområde. Som exempel kan nämnas tidplaner och produktionsplanering.

Ritningar, skisser, visualisering (2D, 3D)

Uppmätning och uppritning av befintliga byggnader, bygglovshandlingar, handlingar till förfrågan m.m. 3D-visualisering, rendering av utförda ritningar.

Kalkylteknik i Dalarna AB utför bland annat 3D-visualisering.

Kalkylteknik i Dalarna AB utför bland annat 3D-visualisering.

Energiberäkning för bygganmälan

Kalkylteknik kan hjälpa er med att ta fram energiberäkning för bygganmälan. Energiberäkning levereras med sammanställning samt beräkningsrapport.

Projektering, projekteringsledning

Kalkylteknik i Dalarna AB kan hjälpa er med projektering och projekteringsledning för mindre till medelstora projekt/uppdrag. I Kalkylteknik i Dalarna AB:s nätverk finns bl.a. konstruktör och brandsskyddskonsult där samarbete sker för olika frågeställningar och lösningar.

Projektering och projekteringsledning av Kalkylteknik i Dalarna

Kalkylteknik i Dalarna AB kan hjälpa er med projektering och projekteringsledning för mindre till medelstora projekt/uppdrag

Projektledning

​Mindre till medelstora projektledningsuppdrag, främst inom Malung-Sälens kommun påtas. Kalkylteknik i Dalarna AB utgår från Lima mitt emellan Malung och Sälen, så området som väljs att verka på inom detta område är således på den geografiska ”hemmaplanen”. Har ni frågor eller funderingar kring projektledning så hör av er till Patrik Johansson för mer information.

Termografering (värmekamera) samt fuktmätning

Kalkylteknik i Dalarna AB utför termografering, d.v.s. mätning med värmekamera. Detta kan användas t.ex. för att kontrollera byggnaders klimatskal för att upptäcka bl.a. köldbryggor. Det kan även användas för att kontrollera funktion i värmesystem och för att leta efter överhettning i elsystem m.m.

Termografering - mätning med värmekamera utförs av Kalkylteknik i Dalarna AB

Termografering – mätning med värmekamera utförs av Kalkylteknik i Dalarna AB

Arbetet med värmekameran kompletteras vid behov med IR-termometer:

Termografering kompletteras vid behov med en IR-termometermätning av Kalkylteknik i Dalarna AB

Termografering kompletteras vid behov med en IR-termometermätning av Kalkylteknik i Dalarna AB

Även fuktmätning utförs. Denna utförs som så kallad indikationsmätning, eller icke-förstörande mätning.

Fuktmätning utförs som så kallad indikationsmätning, eller icke-förstörande mätning av Kalkylteknik i Dalarna AB

Fuktmätning utförs som så kallad indikationsmätning, eller icke-förstörande mätning av Kalkylteknik i Dalarna AB