Kalkyl

Framtagande av kalkyler i samtliga skeden av projekt – från första skiss och under hela processen fram till uppföljning, allt efter önskemål och behov.

Med rätt kalkyl för varje aktuellt tillfälle under byggprocessen läggs en bra grund för beslut under arbetets gång. Kontinuerlig uppföljning och avstämning av framtagna kalkyler gör det möjligt att vid behov vidta åtgärder i tid och är således till hjälp för projektets ekonomi i allt från styrning och avstämningar till prognoser och uppföljning.

Kompletta kalkyltjänster utförs i egen regi för fackområde eller disciplin ”bygg”. För övriga fackområden/discipliner sker samarbete vid behov med underkonsulter.

Mängdavtagning och mängdberäkning

Mängdavtagning och mängdberäkning utifrån ritningar och beskrivningar på detaljeringsnivå efter överenskommelse. Underlag levereras elektroniskt enligt överenskommelse.

Kostnadsbedömningar, Kostnadsberäkningar

Kostnadsbedömningar och kostnadsberäkningar utifrån tillgängligt kalkylunderlag. Detaljeringsnivå och gränsdragning över vad som ska ingå enligt era behov och överenskommelse.

Produktion, avstämning och uppföljning

Kalkyl- och ekonomitjänster under och efter produktion. Avstämning av kalkyl och budget under produktion. Hjälp med ÄTA-handläggning – ÄTA-kalkyl(er) och ÄTA-redovisning etc. Prognoser för pågående projekt och uppföljning av slutförda projekt.

Rådgivning, utbildning

Har ni frågor och funderingar kring kalkylarbete, eller vill ni ha hjälp att komma igång med eget kalkylarbete, så hör gärna av er för rådgivning eller för dialog om och hur Kalkylteknik i Dalarna AB kan hjälpa er.

Kalkyl en tjänst av Kalkylteknik i Dalarna

Kalkylteknik i Dalarna hjälper bl. a. till med rådgivning, kostnadsbedömningar, kostnadsberäkningar samt uppföljning av byggprojekt.