Kunder

Kundgrupper

Kalkylteknik i Dalarna AB:s kunder är t.ex. verksamma inom följande kundgrupper:

  • Byggherrar, Beställare
  • Konsulter – t.ex. andra byggkonsulter, projektledningskonsulter-/företag
  • Entreprenörer inom byggsektorn

Kunder

Exempel på kunder till Kalkylteknik i Dalarna AB: