Uthyrning

Kalkylteknik i Dalarna AB erbjuder uthyrning av viss mätutrustning, handhållna maskiner och handverktyg. De produkter som erbjuds för uthyrning är samtliga avsedda för yrkesmässig/professionell användning. Uthyrning sker främst inom det geografiska närområdet.

PDF med hyresavtal/villkor för uthyrning finns här >

För mer information om tillgänglighet och priser för uthyrning kontakta Kalkylteknik / Patrik Johansson.