Tjänster

Kalkylteknik i Dalarnas tjänster vänder sig till er som har byggplaner eller kommer i kontakt med byggprojekt.

Följande tjänster finns att tillgå:

Kalkyl

Framtagande av kalkyler i samtliga skeden av projekt – från första skiss och under hela processen fram till uppföljning, allt efter önskemål och behov.

Med rätt kalkyl för varje aktuellt tillfälle under byggprocessen läggs en bra grund för beslut under arbetets gång. Kontinuerlig uppföljning och avstämning av framtagna kalkyler gör det möjligt att vid behov vidta åtgärder i tid och är således till hjälp för projektets ekonomi i allt från styrning och avstämningar till prognoser och uppföljning.

Kompletta kalkyltjänster utförs i egen regi för fackområde eller disciplin ”bygg”. För övriga fackområden/discipliner sker samarbete vid behov med underkonsulter.

Mängdavtagning och mängdberäkning

Mängdavtagning och mängdberäkning utifrån ritningar och beskrivningar på detaljeringsnivå efter överenskommelse. Underlag levereras elektroniskt enligt överenskommelse.

Kostnadsbedömningar, Kostnadsberäkningar

Kostnadsbedömningar och kostnadsberäkningar utifrån tillgängligt kalkylunderlag. Detaljeringsnivå och gränsdragning över vad som ska ingå enligt era behov och överenskommelse.

Produktion, avstämning och uppföljning

Kalkyl- och ekonomitjänster under och efter produktion. Avstämning av kalkyl och budget under produktion. Hjälp med ÄTA-handläggning – ÄTA-kalkyl(er) och ÄTA-redovisning etc. Prognoser för pågående projekt och uppföljning av slutförda projekt.

Rådgivning, utbildning

Har ni frågor och funderingar kring kalkylarbete, eller vill ni ha hjälp att komma igång med eget kalkylarbete, så hör gärna av er för rådgivning eller för dialog om och hur Kalkylteknik i Dalarna AB kan hjälpa er.

Kalkyl en tjänst av Kalkylteknik i Dalarna

Kalkylteknik i Dalarna hjälper bl. a. till med rådgivning, kostnadsbedömningar, kostnadsberäkningar samt uppföljning av byggprojekt.

Upphandling

Kalkylteknik i Dalarna hjälper er inom upphandlingsområdet, bl.a. med förfrågningar, anbud, inköp och avtal.

Att ha skriftliga dokument och avtal är en bra start för att förhoppningsvis slippa hamna i diskussioner om vad som gäller för det aktuella projektet och i förlängningen i tvister. Hamnar man ändå i den situationen att det uppstår oklarheter eller att man har olika syn och/eller tolkningar underlättar det i de flesta fall om det finns dokument och avtal att hänvisa till och som ger förutsättningar för det som gäller.

Kalkylteknik i Dalarna AB har god grundkännedom om de standardavtal och övriga villkor som gäller för branschen samt samarbete med jurister inom området som vid behov hjälper till med granskning eller framtagande av specifika handlingar, avtal etc.

Vid behov samarbetar vi med kollegor från olika branschgrenar för att ta fram handlingar eller underlag till handlingar.

Förfrågningar och offertutvärdering

Kalkylteknik i Dalarna AB hjälper er med förfrågningar – hela vägen från att ta fram handlingar för förfrågan till att ta in offerter/anbud och hjälpa till med utvärdering och sammanställning av inkomna offerter/anbud.

Inköp och avtal

Kalkylteknik i Dalarna AB kan hjälpa er med processen för inköp och avtal om ni önskar. Det gäller både för er som Byggherre och Beställare samt för er som Entreprenörer för inköp av exempelvis material och underentreprenörer.

Anbud/offerter

Hör av er om ni behöver hjälp med någon av nedanstående frågeställningar:

  • Behöver ni ha hjälp med att ta fram anbud och/eller hjälp med vilka eventuella anbudsbilagor som behövs för ett visst anbud inför anbudslämning?
  • Funderar ni kring vad man bör skriva i anbud, eller kanske vad som ”får” skrivas i anbud för att inte bli diskvalificerad när LOU gäller för upphandlingen?
Upphandling en tjänst av Kalkylteknik i Dalarna

Kalkylteknik i Dalarna AB hjälper er inom upphandlingsområdet, bl.a. med förfrågningar, anbud, inköp och avtal.

Produktionsteknik

Byggadministration och tjänstemannakonsult

Kalkylteknik i Dalarna AB kan hjälpa er med diverse olika åtgärder inom det vi valt att kalla produktionsteknik – byggadministration och tjänstemannakonsult.

Här hjälper vi er med byggrelaterad administration och tjänstemannatid som avlastning i er egen organisation eller för att frigöra mer av er egen tid till annat.
Ni får hjälp med det ni har behov av om förutsättningar finns och det ligger inom Kalkylteknik i Dalarna AB:s kunskaps- och kompetensområde. Som exempel kan nämnas tidplaner och produktionsplanering.

Ritningar, skisser, visualisering (2D, 3D)

Uppmätning och uppritning av befintliga byggnader, bygglovshandlingar, handlingar till förfrågan m.m. 3D-visualisering, rendering av utförda ritningar.

Kalkylteknik i Dalarna AB utför bland annat 3D-visualisering.

Kalkylteknik i Dalarna AB utför bland annat 3D-visualisering.

Energiberäkning för bygganmälan

Kalkylteknik kan hjälpa er med att ta fram energiberäkning för bygganmälan. Energiberäkning levereras med sammanställning samt beräkningsrapport.

Projektering, projekteringsledning

Kalkylteknik i Dalarna AB kan hjälpa er med projektering och projekteringsledning för mindre till medelstora projekt/uppdrag. I Kalkylteknik i Dalarna AB:s nätverk finns bl.a. konstruktör och brandsskyddskonsult där samarbete sker för olika frågeställningar och lösningar.

Projektering och projekteringsledning av Kalkylteknik i Dalarna

Kalkylteknik i Dalarna AB kan hjälpa er med projektering och projekteringsledning för mindre till medelstora projekt/uppdrag

Projektledning

Mindre till medelstora projektledningsuppdrag, främst inom Malung-Sälens kommun påtas. Kalkylteknik i Dalarna AB utgår från Lima mitt emellan Malung och Sälen, så området som väljs att verka på inom detta område är således på den geografiska ”hemmaplanen”. Har ni frågor eller funderingar kring projektledning så hör av er till Patrik Johansson för mer information.

Termografering (värmekamera) samt fuktmätning

Kalkylteknik i Dalarna AB utför termografering, d.v.s. mätning med värmekamera. Detta kan användas t.ex. för att kontrollera byggnaders klimatskal för att upptäcka bl.a. köldbryggor. Det kan även användas för att kontrollera funktion i värmesystem och för att leta efter överhettning i elsystem m.m.

Termografering - mätning med värmekamera utförs av Kalkylteknik i Dalarna AB

Termografering – mätning med värmekamera utförs av Kalkylteknik i Dalarna AB

Arbetet med värmekameran kompletteras vid behov med IR-termometer:

Termografering kompletteras vid behov med en IR-termometermätning av Kalkylteknik i Dalarna AB

Termografering kompletteras vid behov med en IR-termometermätning av Kalkylteknik i Dalarna AB

Även fuktmätning utförs. Denna utförs som så kallad indikationsmätning, eller icke-förstörande mätning.

Fuktmätning utförs som så kallad indikationsmätning, eller icke-förstörande mätning av Kalkylteknik i Dalarna AB

Fuktmätning utförs som så kallad indikationsmätning, eller icke-förstörande mätning av Kalkylteknik i Dalarna AB